2. Hướng dẫn tạo danh mục bài viết

Cách tạo danh mục bài viết cho wordpress

Để tạo danh mục bài viết cho wordpress, trước tiên bạn cần truy cập trang Post -> Categories.

Ở phía bên trái của trang, bạn sẽ thấy một tab cho phép bạn tạo các danh mục. Điền vào tên danh mục, slug (Đường dẫn tĩnh), mô tả danh mục và sau đó nhấn nút Add new category. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tạo một danh mục mới có tên Tin tức.

Tiếp theo, chúng ta tạo một danh mục con của danh mục Tin tức có tên là Việt Nam. Điền vào tên và slug và chọn Tin tức làm danh mục cha. Sau đó, nhấn Add new category.

Thêm bài viết vào danh mục

Khi bạn đã tạo danh mục xong, bạn có thể thêm bài viết vào danh mục. Có hai cách để làm điều này. Việc đầu tiên là mở một bài đăng cụ thể (hoặc viết một bài mới) và tích chọn danh mục bạn muốn gán bài viết vào.

Rate this post

  LIÊN HỆ TƯ VẤN

   Đăng ký gói pro 3.000k

    Đăng ký gói ecommerce 7.000k

     Đăng ký gói Business >15.000k