1. Vào email nhận thông tin đăng nhập quản trị website

Bước 1: Truy cập Gmail trên máy tính > Chọn Đăng nhập.

Bước 2: Nhập Email hoặc số điện thoại > Tiếp theo > Nhập mật khẩu của bạn > Tiếp theo.

Rate this post

  LIÊN HỆ TƯ VẤN

   Đăng ký gói pro 3.000k

    Đăng ký gói ecommerce 7.000k

     Đăng ký gói Business >15.000k