STAYFIT

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu STAYFIT

Tổng quan dự án

 

Các sản phẩm trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Giải pháp tổng thể Kiến Vua Branding đem đến bao gồm trọn bộ thiết kế logo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế ấn phẩm quảng cáo và ứng dụng thương hiệu trên các vật phẩm Marketing.

STAYFIT 07 min STAYFIT 08 min STAYFIT 09 min STAYFIT 10 min STAYFIT 11 min STAYFIT 12 min STAYFIT 13 min STAYFIT 14 min STAYFIT 15 min STAYFIT 16 min STAYFIT 17 min

 

  LIÊN HỆ TƯ VẤN

   Đăng ký gói pro 3.000k

    Đăng ký gói ecommerce 7.000k

     Đăng ký gói Business >15.000k