LACOSME

LACOSME

Thiết kế thương hiệu Lacosme

Trong dự án này Kiến Vua Branding thực hiện sáng tạo một thương hiệu mới về lĩnh vực cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm. Công việc bao gồm Sáng tạo tên thương hiệu, slogan, thiết kế logo, bao bì và hệ thống POSM phục vụ cho kế hoạch truyền thông tiép thị sản phẩm, website.

 

 

  LIÊN HỆ TƯ VẤN


   Đăng ký gói pro 3.000k

    Đăng ký gói ecommerce 7.000k

     Đăng ký gói Business >15.000k