Đức Trí Music

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Đức Trí Music

Tổng quan dự án

 

Các sản phẩm trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Giải pháp tổng thể Kiến Vua Branding đem đến bao gồm trọn bộ thiết kế logo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế ấn phẩm quảng cáo và ứng dụng thương hiệu trên các vật phẩm Marketing.

ductrimusic 06 ductrimusic 07 ductrimusic 08   ductrimusic 11 ductrimusic 13 ductrimusic 14 ductrimusic 15 ductrimusic 16  ductrimusic 18 ductrimusic 19

  LIÊN HỆ TƯ VẤN

   Đăng ký gói pro 3.000k

    Đăng ký gói ecommerce 7.000k

     Đăng ký gói Business >15.000k